Η Κοινέργεια συμμετείχε σε ανοιχτή εκδήλωση, παρουσία περισσοτέρων από 70 συμμετεχόντων, που διοργανώθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-LOOP το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμων και ενεργειακών κοινοτήτων.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συζητηθεί το πως οι πολίτες, οι ενεργειακές κοινότητες, οι επιχειρήσεις και ο Δήμος μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της πόλης.

Ο Σωτήρης Τσουκαρέλης (πρόεδρος της ένωσης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Ηπείρου, «ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ» και μέλος της Κοινέργειας), ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και πρότεινε την αξιοποίηση του μοντέλου των ενεργειακών κοινοτήτων. Ανέδειξε επίσης το ζήτημα του μεγέθους των έργων ΑΠΕ, προτείνοντας έργα κατάλληλης κλίμακας σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η Βαρβάρα Αγγελή (δημοσιογράφος, ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ), μίλησε για το πρόβλημα της αιθαλομίχλης που αντιμετωπίζει η πόλη κατά τους χειμερινούς μήνες και τόνισε την ανάγκη για διαφάνεια, ενημέρωση και διάθεση στοιχείων ώστε να τεκμηριωθούν κατάλληλες προτάσεις και να σχεδιαστούν λύσεις.

Σε ότι αφορά τη συνεργασία Δήμων και ενεργειακών κοινοτήτων, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος (εκπρόσωπος της οργάνωσης ΗΛΕΚΤΡΑ energy και μέλος του ΔΣ της Κοινέργειας) παρουσίασε την Κοινέργεια και ανέδειξε τρεις πιθανές επιλογές που θα μπορούσε να έχει ο Δήμος στην προσπάθεια του να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών και να αξιοποιήσει το μοντέλο των ενεργειακών κοινοτήτων:

1) Ο “Δήμος χωρίς τους πολίτες” – αλλά με όφελος για τους πολίτες: Αυτό μπορεί να συμβεί με την κατασκευή Φ/Β έργων ενεργειακού συμψηφισμού για τη μείωση του κόστους λειτουργίας του οδοφωτισμού, αντλιών για υπηρεσίες ύδρευσης, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης σχολείων, κλπ. Τμήμα του οικονομικού οφέλους θα διαμοιράζεται στους δημότες μέσω της μείωσης των δημοτικών τελών. Τα έργα αυτά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω των δύο ενεργειακών κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών ή ακόμα και χωρίς συμμετοχή σε ενεργειακή κοινότητα.

2) Ο “Δήμος με τους πολίτες“: Μέσω της συμμετοχής του Δήμου σε ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχουν πολίτες και επιχειρήσεις, όπως πχ η Κοινέργεια ή άλλες. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν έργα ενεργειακού συμψηφισμού και ο Δήμος να αποκτήσει μερίδιο αντίστοιχο με τις ανάγκες του.

3) Ο “Δήμος για τους πολίτες”: Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν συμμετέχει στην ενεργειακή κοινότητα αλλά μπορεί να την υποστηρίξει και να αναπτύξουν συνέργειες από κοινού, διατηρώντας παράλληλα η κάθε πλευρά τον δικό της διακριτό ρόλο. Για παράδειγμα ο Δήμος μπορεί να υποστηρίξει ενεργειακές κοινότητες παρέχοντας τους στέγες ή δημοτικές εκτάσεις για εγκατάσταση έργων ενεργειακού συμψηφισμού. Θα μπορούσε επίσης ο Δήμος να διαθέσει χρήσιμα στοιχεία και δεδομένα για τη χωροθέτηση έργων, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων, να παρέχει νομική ή/και τεχνική υποστήριξη κλπ. Θα μπορούσε επίσης να συνεργαστεί με την ενεργειακή κοινότητα σε ερευνητικά έργα καθώς και έργα ηλεκτροκίνησης, εγκατάστασης φορτιστών, υποστήριξης ευάλωτων νοικοκυριών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συνεργασίας σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, κλπ.

Και οι τρεις επιλογές μπορούν έχουν σημαντικά οφέλη ενώ επίσης μπορούν να συνυπάρξουν καθώς έχουν αλληλο-συμπληρωματικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη και η τρίτη επιλογή παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς είναι πιο συμπεριληπτικές.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων έγιναν τοποθετήσεις και τέθηκαν ερωτήματα από πολίτες, εκπροσώπους επιχειρήσεων, Δημοτικές και Περιφερειακές παρατάξεις και από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι τα Ιωάννινα συμμετέχουν στο πρόγραμμα “100 climate-neutral and smart cities by 2030”. Τονίσθηκε ότι για να γίνει η πόλη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2030, η άμεση εμπλοκή των πολιτών είναι απαραίτητη και το μοντέλο των ενεργειακών κοινοτήτων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά σε αυτό.

Η Κοινέργεια, ως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα ενεργειακής κοινότητας στην Ήπειρο, βρίσκεται πάντα στη διάθεση των Δήμων της περιοχής για ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργειών.

——–

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-LOOP από την οργάνωση ΗΛΕΚΤΡΑ energy σε συνεργασία με την Ένωση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Ηπείρου “ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ”, την ενεργειακή κοινότητα ΚΟΙΝΕΡΓΕΙΑ και τα ερευνητικά εργαστήρια P2P Lab και Open Lab Athens.