Στις 8-10 Μαϊου η Κοινέργεια βρέθηκε στην Αθήνα στο Community Energy Spring Gathering που διοργάνωσε η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών REScoop.eu και η οργάνωση Electra Energy Cooperative.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες από ενεργειακές κοινότητες και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση o αρμόδιος για τις ενεργειακές κοινότητες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Achille Hannoset, επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού του τομέα της ενέργειας και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα.

Την τρίτη ημέρα συμμετείχαμε στην ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας RESCOOP στην οποία είμαστε επίσημο μέλος από τον Ιανουάριο του 2023. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εκπροσωπεί περισσότερες από 1.900 ενεργειακές κοινότητες και 1.250.000 πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

——————————————————————————————————-

Σχετικό άρθρο από ienergeia : “Η Ελλάδα αποκτά κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων”

Σχετικό άρθρο από Energy press : “8 έως 10 Μαϊου, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργειακών κοινοτήτων στην Αθήνα”

Ο πρόεδρος της Κοινέργειας Χρήστος Γιωτίτσας μίλησε για τη σημασία της (ενεργειακής) αυτάρκειας στην αρχαία Αθήνα και σήμερα

Το μέλος μας Χρήστος Βρεττός μίλησε για τις χρηματοδοτήσεις των ενεργειακών κοινοτήτων

Το μέλος μας Ιωάννα Αγγελάκη μίλησε για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου μιας ενεργειακής κοινότητας

Από την επίσκεψη στην Ακρόπολη: Πίσω στις ρίζες τις (ενεργειακής) δημοκρατίας

Ο αντιπρόεδρος της Κοινέργειας Δημήτρης Κιτσικόπουλος παρουσίασε το πως λειτουργεί στην πράξη το μοντέλο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.communityenergyspringgathering.eu/