Η ΚΟΙΝΕΡΓΕΙΑ είναι μη-κερδοσκοπική ενεργειακή κοινότητα που ιδρύθηκε τον Μαϊο του 2021 στα Ιωάννινα.

Σκοπός της είναι η παραγωγή και διαχείριση καθαρής και φθηνής ενέργειας για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον ενεργειακό τομέα.

 • Αποκλιμάκωση της συνεχούς αυξανόμενης παραγωγής ενέργειας και χρήσης πρώτων υλών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας.

 • Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

 • Βέλτιστη διαχείριση των τοπικών ενεργειακών πόρων για την κάλυψη των αναγκών των κοινωνιών της Ηπείρου.

Η ΚΟΙΝΕΡΓΕΙΑ παρέχει οφέλη στα μέλη της τα οποία είναι κατά κύριο λόγο νοικοκυριά και τοπικές επιχειρήσεις.

Δραστηριότητες

 • Παραγωγή καθαρής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση

 • Εξοικονόμηση, αποθήκευση και διαχείριση παραγόμενης ενέργειας

 • Βιώσιμη κινητικότητα

 • Παροχή συμβουλευτικής

 • Ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, δημιουργία συνεργειών και δικτύωση με φορείς, τοπικές αρχές, οργανώσεις και ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Έρευνα

Βίντεο για την επίδραση των ενεργειακών κοινοτήτων στο οποίο παρουσιάζεται και η Κοινέργεια.  Ελληνικοί υπότιτλοι.

Έργα 

Σε λειτουργία

ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ 100

Ισχύς: 99,83 KW / Επί εδάφους /  Τεχνολογία: Φωτοβολταϊκός σταθμός

Περιοχή: Τεμάχιο 1278 της Τ.Κ. Κουτσελιού, Κουτσελιό Ιωαννίνων

Τύπος έργου: Συλλογική ιδιοκατανάλωση μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

ΜΠΑΦΡΑ 100

Ισχύς: 99,90 KW / Επί κτιρίου /  Τεχνολογία: Φωτοβολταϊκός σταθμός

Περιοχή: Θέση “Κλαριά”, Μπάφρα Ιωαννίνων

Τύπος έργου: Συλλογική ιδιοκατανάλωση μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

Υπό σχεδιασμό

Ανακατασκευή Νερόμυλου στα Τζουμέρκα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα…

Υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα…

Στοιχεία για την Ενεργειακή Κοινότητα

Μέλη / Ωφελούμενοι

53 / 181

Κατηγορίες ωφελούμενων

90% Νοικοκυριά,  10% Τοπικές Επιχειρήσεις

Επενδεδυμένα Κεφάλαια

159.650 €

Εγκατεστημένη Ισχύς

199,73 KW

Παραγωγή Ενέργειας

270.000 KWh / έτος

Μείωση CO2

108 τόνοι / έτος